Поради липсващ адрес в част от профилите отварят системата, за да може всеки родител да провери данните

Първото класиране за детските градини, яслите и подготвителните групи в София се отлага и вместо утре ще бъде обявено в понеделник.

От днес до 18 ч в събота системата за кандидатстване за прием в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата ще бъде отворена за преглед на заявените данни за всички родители, съобщиха от Столичната община.

При проверка на заявените от родителите критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училищата, експерти от дирекции „Информационни технологии“ и „Образование“ са установили, че в част от профилите липсва заявен или потвърден адрес, който да се ползва за класирането.

Критерият „уседналост“ беше въведен за първи път с решение на Столичен общински съвет през тази година и всеки родител има право да заяви както своите настоящ и постоянен адрес, така и този на детето. След това той има възможност да избере този адрес, който носи най-голям брой точки за конкретната детска градина, за която кандидатства.

Липсата на този критерий при част от децата би довел до непълен общ брой точки за класиране. С цел всяко дете да получи коректният брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес до събота.

В помощ на родителите е разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ общ критерий.

Молим всички родители, които са подали кандидатури за прием в детска градина, ясла или подготвителна група в училище, да направят преглед на профила до 18 ч на 15 май. В случай, че детето вече посещава детска градина или ясла, този преглед на профила не е необходим, уточняват от общината.

При въпроси всеки родител може да се свърже с експерти от дирекция “Образование” на телефони - 02 9433183; 02 8468458; 02 9810744, които ще бъдат на разположение от 9 до 17.30 ч всеки ден, включително и в събота.

Първото класиране ще се проведе на 17 май от 17 ч. под граждански контрол.