С предложение на Малина Едрева, Николай Стойнев и Георги Георгиев - общински съветници от групата на ГЕРБ-СДС се сформира работна група, която да извърши анализ на действащата нормативна уредба на Столичната община относно преместваемите обекти, съобщават от Столичния общински съвет (СОС).

Работната група има за задача в срок до три месеца да внесе предложения в СОС, за оптимизиране на контрола и ефективността по отношение на прилагането му, както и създаване на бърза процедура за поставяне и премахване на преместваеми обекти.

Предложението беше гласувано, като в състава на комисията бяха добавени кметовете на район "Средец" и район "Люлин", информират от СОС.