Община “Панчарево" не може да откаже да признае произхода на детето само защото нашите закони не позволяват еднополовите бракове

Съдът: Недопустимо е да има дискриминация заради сексуалността на родителите

2-годишната Сара, която можеше да остане без гражданство, е на път най-после да се сдобие с български акт за раждане. Софийският административен съд нареди на столичния район “Панчарево” да го издаде в едномесечен срок.

Това ще стане възможно, ако решението не се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС).

Причината досега Сара да няма български акт за раждане е, че има две майки. Момиченцето, с чийто проблем се занимава и Съдът на Европейския съюз в Люксембург, е родено на 8 декември 2019 г. в семейството на българката Калина и британката Джейн.

Двете жени

сключват

граждански

брак в Гибралтар

на 23 февруари 2018 г. Нито една от тях обаче няма испанско гражданство.

Сара се ражда в Барселона и въпреки че едната ѝ майка е българка, досега не е идвала у нас, защото не може да пътува без документи, а оттам няма и гражданство.

В испанския акт за раждане българската майка е написана като “майка А”, а британската като “майка”.

През януари 2020 г. Калина подава искане до район “Панчарево” да издаде акт за раждане на Сара. По силата на нашата конституция момиченцето е българска гражданка, тоест гражданин на Европейския съюз. На общинската администрация е предоставено и извлечение от гражданския регистър на Барселона. В тяхното удостоверение за раждане са вписани двете майки.

През февруари 2020 г. от община “Панчарево” искат Калина да предостави в 7-дневен срок доказателства

коя от двете

майки е

биологичният

родител

Жената отказва с мотив, че нашето законодателство не я задължава да представя данни за биологичния родител.

Тогава от общината обявяват, че няма да издадат акт за раждане на детето. Те припомнят, че нашата конституция не позволява еднополовите бракове. В нея е записано, че бракът е между мъж и жена.

Така проблемът стига до Административния съд в София. В жалбата на Калина е казано, че с отказа е нарушено и правото на детето да се придвижва свободно.

Въпреки че има испански акт за раждане, момиченцето не може да получи испанско гражданство, защото майките му нямат такова. То не може да получи и британско, защото според законите на Обединеното кралство трябва да е било родено там.

Съдия Десислава Корнезова отправя запитване до Съда на ЕС в Люксембург.

Нейното притеснение е свързано с това дали, ако се откаже на детето акт за раждане, не му се накърняват правата на гражданин на съюза. А то не може да пътува, защото въпреки че вече е на две години и половина, няма документи.

През декември 2021 г. съдът в Люксембург казва, че държава членка не може да откаже да издаде документи на свой гражданин, роден в семейството на еднополови родители.

Двете жени трябва да бъдат посочени в акта за раждане като родители, дори нашите закони да не позволяват еднополовите бракове.

Българските власти са

задължени да

издадат

лична карта или

паспорт на Сара,

удостоверяващ нейното гражданство и посочващ нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти, става ясно от решението на Съда на ЕС.

Според Венета Лимберова, която е лидер на младежката ЛГБТ организация “Действие”, то засяга “над 100 000 семейства, които се намират в подобен юридически парадокс”.

След това дело решението на Административния съд в София е логично. На 14 май тази година съдия Десислава Корнезова разпорежда район “Панчарево” да издаде акт за раждане на Сара.

Ето какво казва тя в мотивите си:

Недопустимо е едно малолетно дете да бъде лишено от възможността да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава на територията на ЕС, в. т.ч. и в България, само защото неговите родители са от един и същ пол.

Според съдия Корнезова не може да се откаже да се признае произходът на родителите на Сара с мотива, че нашето право не предвижда еднополови бракове.

Съставянето на акт за раждане дава възможност на детето свободно да се движи и да пребивава на територията на държавите членки с всяка от двете си майки, които са негови родители.

Кметът на район “Панчарево” е длъжен да признае връзката на произход на Сара с двамата ѝ родители, така че да може да упражнява безпрепятствено правото свободно да се движи и да пребивава в рамките на ЕС, казва съдия Корнезова.

Тя подчертава, че всяко дете има право на име и гражданство. И не може да бъде подложено на дискриминация, включително на основание сексуалната ориентация на родителите си.

“Страшно сме развълнувани и сме изключително щастливи, че след толкова много чакане в крайна сметка имаме положително решение на ситуацията за нашето семейство. Беше ни

изключително

трудно да бъдем

откъснати от

семействата си

през тези години

- и най-сетне сме щастливи, че ще можем отново да се срещнем с тях, написаха Калина и Джейн в социалните мрежи.

“Независимо от факта, че толкова много хора ни убеждаваха, че подобно развитие на делото не е възможно в България, ние търпеливо го очаквахме и ето я и щастливата развръзка за нас. Много се вълнуваме и за това как нашата семейна битка ще може да помогне и на други семейства в България и Европа”, казват двете жени.

Венета Лимберова припомни, че организацията води и още едно подобно дело, което обаче е още по-заплетено. То е за издаването на документи на дете при брак между българка и американка. След като живя известно време у нас, семейството замина за САЩ. Докато бяха в България, майките срещаха много трудности поради липсата на документи на детето.

Младежи на София прайд през 2021 г.
СНИМКА: АРХИВ
Младежи на София прайд през 2021 г. СНИМКА: АРХИВ