Северното и източното крило стават балнеоцентър, дават ги на концесия за 20 г.

Планът за обновяване на северното и източното крило Централна минерална баня е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет. Той бе разработен от  общинското предприятие „Софияплан” въз основа на предложенията на трите екипа - „Софийски терми”, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” и „Историческа баня”, които разработиха концепция за развитие на северното и източното крило на банята. Вносители на доклада до СОС са главният архитект на София Здравко Здравков и председателят на комисията по култура и образование Малина Едрева. 

Планът предвижда неизползваните части на сградата да се превърнат в балнеоцентър, който да предлага богато разнообразие от термални услуги. Балнеоцентърът може да съжителства успешно с Регионалния исторически музей, като двете части на сградата се допълват. Проектът за обновяване трябва да бъде избран с архитектурен конкурс за идеен проект с възможност за международно участие. Така ще бъдат осигурени разнообразие от качествени проектни предложения и широка публичност. Планът предлага конкурсът да се проведе в две фази. На финала журито ще избере три проекта, които да бъдат наградени и откупени от общината.

Предлага се реконструкцията на северното и източното да се финансира от общината, със собствени или привлечени ресурси. Подходящ инструмент е Фондът за устойчиви градове.

Експертите от „Софияплан” предлагат за стопанисването и управлението на бъдещия балнеоцентър да се проведе процедура по избор на концесионер. Те препоръчват период от 20 години, тъй като той ще осигури по-голяма продължителност и ще е съобразен с изискванията на Закона за културното наследство. Потенциални концесионери могат да бъдат включени още в етапа на оценяването на проектите в архитектурния конкурс, макар и не с решаващ глас. Това ще увеличи шанса за успешна реализация на проекта. Резултатът от конкурса трябва да стане елемент от договора за концесия. Спечелилият концесията организира цялостния процес на обновяване, следвайки избрания проект. На базата на идейния проект концесионерът възлага изработването на работен проект, който да отразява и спецификата на бизнес модела, с който работи концесионерът. Успоредно общината трябва да създаде план за обновяване на околните пространства.

Предвижда се общината да финансира и създаването на план за опазване и управление на банята в сътрудничество с Националния институт за недвижимо културно наследство. Планът ще осигури яснота за възможните намеси по сградата и начина на нейното управление в краткосрочен и дългосрочен аспект.

„Целта на процеса, който стартирахме преди година по възлагане на столичния кмет Йорданка Фандъкова, е да намерим най-правилното решение за бъдещето на Централната баня. На финала обединихме събраните идеи в ясен и конкретен план за обновяването на ценната сграда. Той е осмислен от различни гледни точки – функции, финанси, ресурси, стопанисване, целеви групи, ползи, устойчивост. Реализацията на плана ще донесе множество ползи  - обновена сграда, паметник на културата; нова функция в сърцето на града, притегателна за жителите и гостите на София; възвръщане на минералната вода като един от символите на столицата; възможност за по-здравословен живот и много други”, коментира директорът на „Софияплан” Любо Георгиев.

"Минералните води са ценност за хората и градовете. Следвайки тази политика, продължаваме с дейностите по преобразуването на северното и източното крило на Централна минерална баня в балнеоцентър", каза председателят на комисията по култура и образование в СОС Малина Едрева.