Възстановявам плановата оперативна дейност на територията на София-град. Това се посочва в заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев, публикувана на сайта на СРЗИ.
Заповедта влиза в сила от днес, 19 април.