След конкурси в тях влизат университетски преподаватели, юристи, икономисти, финансисти и инженери

Съветите на директорите на три от общинските транспортни дружества в София - Център за градска мобилност, Столичен автотранспорт и Столиче електротранспорт са с нови членове.

За тях бяха обявени конкурси, а в комисията по избора участват представители на всички политически сили в СОС и експерти, обясниха от пресцентъра на СОС.45-те кандидати са оценявани по документи, подадени бизнес концепции за развитие на дружествата и събеседване. Те са оценявани по 6 критерия – представени бизнес програми, познания за дейността на дружеството, професионален опит, образователен ценз, опит в управлението на проекти, комуникационни и аналитични умения.

Търсена е приемственост и баланс между хора с опит в ръководството на дружествата, дългогодишни служители и нови хора с визия за развитие на общинските дружества, обясниха от комисията по избора.
Така в управлението на "Столичен електротранспорт" влиза Елена Симеонова, която е завършила Международни отношения и финанси в УНСС, а в момента преподава в университета. Сред новите членове на ръководството на общинското дружество е и Веселин Порязов, който е с икономическо образование, завършено в Германия и с опит в различни международни компании. Постовете си в борда запазва Евгений Ганчев, ръководител на дружеството от над 20 години и настоящ изпълнителен директор. В новото ръководство влизат Кирил Георгиев, който е от структурата на градския транспорт в София, ръководител на поделение "Малашевци", както и Десислава Пачева, която е юрист с над 25 години стаж.

В "Столичен автотранспорт" мястото си също запазват сегашният изпълнителен директор Слав Монов, както и Илия Гътовски, доктор по Икономика на транспорта и преподавател в УНСС. Новите имена са Николай Найденов бивш председател на борда на директорите на БДЖ Холдинг, Йовелина Тихова - мениджър в IT компания, както и Любомир Ковачев.

В ръководството на Центъра за градска мобилност влиза Розалина Георгиева, дългогодишен служител в дружеството, преминала през йерархията от младши експерт, юристконсулт до ръководител на сектор. Ново попълнение е и Иван Антов, който е бил член на борда на "Топлофикация" Пловдив, началник отдел в КФН, член на Съвета на директорите в инвестиционен посредник и е съдружник в адвокатско дружество. Постовете си запазват Димитър Дилчев, който досега бе изпълнителен директор, както и Румяна Милова и Никола Рогачев.

Новите ръководства ще бъдат гласувани на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. След това новите състави на съветите на директорите трябва да изберат помежду си изпълнителен директор и председател на борда на съответното дружество.