Първото класиране в детските градини и ясли в столицата ще се извърши под граждански контрол на 14 май, съобщават от дирекция "Образование" на Столичната община.

Съгласно Календара на Събитията през 2021 г., публикуван на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата, свободните места за прием през учебната 2021/2020 г. ще бъдат обявени на 29 март.

Приемът за учебната 2021/2022 г. в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища, ще се осъществява съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 1 март тази година.

Въвеждат се критерии за кандидатстване, свързани с промяната на постоянния/настоящия адрес на един от родителите - за яслена и първа градински групи и на детето - за втора, трета и четвърта градински групи на територията на Столичната община.