От 8 г. се иска връщане на статута на пламналата сграда

Авариен ремонт за запазване на сградата, известна като къщата на Шапкарева, която пламна при пожар на 25 ноември, ще направи Столичната община. Предприети са действия за ограничаване на достъпа на външни лица и допълнително обезопасяване на фасадите, като средствата за тях ще бъдат търсени от собственика по съдебен ред. Това обясни за “24 часа” главният архитект на София Здравко Здравков.

Сградата на бул. “Ген. Скобелев” №18 е построена през 20-те години на XX в. Тя попада в охранителната зона на единична недвижима културна ценност - сградата на 20-о училище. На 30 ноември 2004 г. обаче е отписана като паметник на културата от местно значение с решение на Националния институт за паметниците на културата. През 2012 г. специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности отправя предложение до Министерството на културата

да се върне статутът на сградата

с категория “ансамблово значение”

През март т. г. кметът Йорданка Фандъкова отново настоява в писмо до министъра на културата сградата да получи такъв статут. Но процедурата не е извършена. През 2011 г. дирекция “Общински строителен контрол” разпорежда на собственика на сградата - ФИМЕН ЕООД, която я купува през 2002 г., да я ремонтира и възстанови, но заповедта не е изпълнена. В началото на годината общината обезопасява сградата за своя сметка и стартира наказателна процедура срещу собственика. Съставен е акт за установяване на нарушение и е издадено наказателно постановление за налагане на имуществена санкция.

“Свидетели сме на очевидното нежелание на собственика на една историческа сграда да изпълни своите задължения. Налице е основателно съмнение, че е възможно да става дума за

умишлен опит да се разруши старината, за да се избегне реставрирането ѝ, каквито са обществените очаквания и действията, които е предприела Столична община”, написа след пожара във фейсбук зам.-кметът по култура и образование доц. Тодор Чобанов.

Решението е Министерството на културата незабавно да върне статута на сградата, написа и шефът на СОС Елен Герджиков. “СОС да приеме изменение на устройствения план от 2005 г., който предвижда изграждане на 7-етажна сграда, като намали параметрите до сега съществуващите”, допълва той.