Още едно бебе се роди в Софийския зоопарк - петнисто виетнамско еленче. То е третото от този вид, което се ражда тази година в столичната зоологическа градина.

Виетнамските елени са подвид на елените „сика“, известни още като японски елени, които са разпространени в Азия и са разселени и на други континенти като ловен и декоративен вид. Те са много красиви и са единствените елени, при които белите петна по канеленокафявата им козина се запазват и при възрастните индивиди, съобщиха от зоопарка.

Този вид елени са се срещали единствено във Виетнам, но днес са изчезнали в природата и се отглеждат само в паркове и зоологически градини.

„Софийският зоопарк получи стадото виетнамски елени по линия на Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Главната цел на програмата, която е основен консервационен инструмент на ЕАЗА, е размножаването и управлението на редки и застрашени видове в зоопарковете и възстановяването на техните популации в природата. Затова за нас е изключителен успех появата на третото еленче, защото допринасяме за възстановяване на този красив вид в природата", каза директорът на общинското предприятие "Зоологическа градина - София" Добромир Бориславов.

Софийският зоопарк участва в 8 европейски програми за застрашени видове, макар все още да е кандидат за член на ЕАЗА.

"Вярвам, че скоро ще успеем да станем част от европейското семейство на зоопарковете и да получаваме още по-редки и застрашени животни, които да радват посетителите на зоопарка“, добави Бориславов.