Тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 22.09.2020 г.

От 11.30 часа до 12.30 часа на 22.09.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

Това се налага във връзка със смяна на почетния гвардейски караул, съобщиха от Столична община.

Организация на движението за заснемането на филма „Пакет Вечност”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 07.30 до 19.30 часа на 21.09.2020 г. ул. „Добруджански край“, в частта до бул. „Ген. Скобелев“.

- От 06.00 до 20.00 часа на 28.09.2020 г. на ул. „Врабча“ между ул. „Панайот Волов“ и бул. „Васил Левски“.

- От 07.30 до 19.30 часа на 01 и 02.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г.С.Раковски“.

- От 08.30 до 19.30 часа на 05. и 06.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г.С.Раковски“.

- От 08.30 до 19.30 часа на 07.10.2020 г. на ул. „Шипка“ между ул. „Кракра“ и „Сан Стефанова“.

- От 07.30 до 19.30 часа на 09.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г.С.Раковски“.