Късноантичният мавзолей, който е открит в кв. "Лозенец" до Южния парк, ще бъде реставриран. Предвижда се дейностите да започнат тази година, съобщават от Столичната община.

Мавзолеят се намира на ул. "Димитър Хаджикоцев" 112 - 118 в непосредствена близост до Южния парк. Проучванията на обекта са извършени под ръководството на археолози от Регионален исторически музей - София.

Предвижда се да започне извършване на консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки от мавзолея и по саркофазите, частично покритие на мавзолея. Предвижда се да бъде направен и информационен център, озеленяване и алейна мрежа с осветление, както и места за отдих и детски кът.

На 27 юли се състоя среща на служители от Регионален исторически музей - София с представители на етажните собствености от съседните сгради, на която бяха запознати гражданите с бъдещите дейности.

Мавзолеят вероятно е издигнат през втората четвърт на IV в. и просъществува до третата четвърт на V в. Предполага се, че тук се намира крайградско имение на високопоставен сердикийски гражданин, в чиито предели попада и мавзолеят. Вероятно в него са погребани той и членовете на неговата фамилия.

Най-ценният предмет, открит при проучванията и експониран в залите на Регионален исторически музей - София, е ваза тип Диатрета (vas diatretum) от втората половина на 4-ти в. Тя представлява луксозна чаша от два пласта стъкло с ажурна мрежеста украса и фигурално-растителен фриз в кобалтовосин цвят. Композицията изобразява Дионисиева сцена, в центъра на която е бог Дионис.

Финансирането на дейностите е осигурено по проект "Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш" по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия, приоритетна ос 1 "Устойчив туризъм" към МРРБ, и от бюджета на Столичната община за 2020 г. Стойността на проекта е 989 353 лв., от които 491 560 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за ТГС Интеррег - ИПП България-Сърбия, а 497 793 лв. са от Столичната община, информират от там.