Около 800 000 лв. за такси и наеми ще опрости Столичната община на фирми, пострадали от коронакризата.

До момента са подадени 1200 заявления от фирми за освобождаване от наеми в столицата. Първият пакет мерки на Столичната община за подпомагане на бизнеса беше насочен към малките и средните фирми. Той касае наематели на общински обекти и бизнеси, които нямаха право да работят по време на извънредното положение у нас.

Към момента са подадени около 800 заявления към общинските търговски дружества, които управляват пазарите, за намаление или освобождаване от наем. Стойността на тези искания е 500 000 лв.

Отделно в районните администрации са постъпили още 400 заявления за освобождаване от наеми, като очакваният спад в общинските приходи от тази мярка е 300 000 лева.  Така финансовото изражение на общинската подкрепа за малкия и среден бизнес в столицата по този пакет възлиза на 800 000 лв.

В подкрепа на бизнеса с решение на Столичния общински съвет беше създаден и гаранционен фонд. Чрез него банките издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от коронакризата. Обезпечават се до 50% от главницата на заемите на бизнеса. От началото на годината фондът е разгледал и одобрил 18 искания за издаване на гаранции за общо 1 406 063 лева по кредити на стойност 3 140 731 лева. Вече са издадени 14 гаранции за общо 804 063 лева по кредити на стойност 2 530 449 лева.

Друга мярка на общината бе насочена към таксиметровите превозвачи, които бяха освободени от такси за извършване на превози за второто полугодие на 2020 г. и за 2021 г.

С инициативата „Солидарност в културата“ пък общината осигури над 400 000 лв. за подкрепа на свободните творци и културните оператори.