Върховна административна прокуратура /ВАП/ сезира кмета на София Йорданка Фандъкова да провери дали се спазват нормативните изисквания за поддържането и опазването на зелената система на столицата, съобщиха от прокуратурата.

Като от прокуратурата посочват, че трябва да се провери и изпълнението на правомощията от кметовете на райони и общинските органи по озеленяване към районите, както и по изпълнение на посочените Правила за управление на програма "Зелена София".
От ВАП обясняват, че е образувана преписка по информация в медиите, сочеща недобро управление на зелената система на територията на Столична община (СО).

От Столична община се изисква да изпрати във ВАП становище по поставените в публикациите въпроси, както и информация относно предприети мерки, взети решения и постигнати резултати.
Докладът с резултатите от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.