Благодарение на съвместната дейност на служители на МВР, ДАНС, РИОСВ, прокуратура и местна власт бяха разкрити и установени нарушители, изхвърлящи нерегламентирано италиански боклук на територията на община Костинброд!

След организирана мащабна акция, осъществена на 15 януари 2020 година, в която участваха служители на РУ-Костинброд, представители на Общински инспекторат – Костинброд, главен инспектор „Екология“ на община Костинброд, служители на ДАНС и РИОСВ-София област беше установен нарушител, изхвърлящ нерегламентирано отпадъци на територията на община Костинброд с чуждестранен произход.

Още в ранните часове на 15 януари, след установено изхвърляне на боклук с неясен произход на територията на общината бяха направени проверки на регламентирани и нерагламентирани места, на които може да се съхранява, депонира и експортира битов отпадък. В рамките на по-малко от 12 часа нарушителят беше установен, като към настоящия момент тече досъдебно производство.

Съвместната дейност на толкова много институции показва, че по наболели проблеми и казуси на държавата може да се работи изключително ефективно в координация между отделните институции и да се осъществява изключително ползотворен краен резултат.

Към днешна дата нарушителите са установени и тече досъдебно производство, като община Костинброд подготвя наказателни постановления по съответните наредби, за да бъдат наложени най-строгите наказателни санкции.