Автентична чиста продукция от производители може да се открие на мястото на бившата цветна борса в квартала

Общинското дружество “Пазари Север” ЕАД откри най-новия фермерски пазар в София. Той работи от един месец и бързо мястото на бившия пазар на цветята в квартал “Надежда” стана притегателно за хората, търсещи качествена храна от местни производители. Там вече се провеждат и тематични кулинарни фестивали, представящи традиционни рецепти от всички краища на страната. Те се реализират в партньорство с организацията “Кулинарните фестивали на България”.

Ще развиваме фермерския пазар на принципа “от хората - за хората”. Ще помагаме и ще стимулираме българските производители да предлагат автентична и чиста продукция директно за клиентите на новия пазар, заяви Светослав Тодоров, изпълнителен директор на “Пазари Север” ЕАД.

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВПазарът на входа на метростанция “Бели Дунав” в район “Връбница” също се стопанисва от “Пазари Север” ЕАД.
СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВПазарът на входа на метростанция “Бели Дунав” в район “Връбница” също се стопанисва от “Пазари Север” ЕАД.

Общинското дружество има амбицията да развие концепцията за пазари на продукция, директно от производителя, и на другите свои тържища, като този тип търговци да преобладават на пазарите. Заедно с районните администрации на пазарните площадки на “Пазари Север” ще се реализират и образователни инициативи, които да насочат вниманието на родителите и младите хора към правилното хранене и превенция на затлъстяването.

“Скоро ще открием и първия по рода си пазар на занаятите в София. С тази инициатива искаме да предоставим възможност на хора, които се занимават с традиционни занаяти като ножарство, грънчарство, кожарство и др. място, в което да предлагат своите произведения”, подчерта Тодоров.

Друг проект на общинското дружество, който предстои, е за подкрепа на малкия и средния бизнес, който ще получи сериозна подкрепа под формата на популяризиране чрез професионалното изготвяне на рекламни публикации, снимки и видеа, които ще се разпространяват чрез комуникационните платформи на “Пазари Север”. Така всеки дългосрочен партньор на пазарите ще получи и солидна рекламна подкрепа, която ще му помогне да развие бизнеса си.

Най-новият фермерски пазар в София се намира на мястото на цветната борса в "Надежда".

Най-новият фермерски пазар в София се намира на мястото на цветната борса в "Надежда".