Пет пъти най: 17,5% от населението на страната живее в София, 38 603 лв. БВП на човек, 93 предприятия на 1000 души, 9626 евро преки чужди инвестиции на човек и 74,4% заетост

Бърза писта за административно обслужване на 7 компании, които ще инвестират общо 125 млн. евро в София и ще разкрият 500 нови работни места, предоставя Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София).

“Зелена карта за административно обслужване” е най-новият инструмент на Инвест София за привличане на инвестиции и развитие на вече установените бизнеси. Специален акцент се поставя върху стартиращите иновативни предприятия, за които не са предвидени мерки в Закона за насърчаване на инвестициите. Така

“зелена карта” получават и прохождащи фирми

в сферата на високотехнологичните дейности и услуги, или създаващи нов за българския пазар продукт или услуга. Зелената карта дава на компаниите бърза писта за административно обслужване и право да получат при поискване съдействие при възникнали административноправни проблеми, контакти с партньори, предоставяне на данни и анализи и др.

Според последното национално преброяване София концентрира 17,5% от населението на България и генерира най-висок брутен вътрешен продукт: 2 пъти по-висок от средното за страната, като достига 38 603 лв. на човек. София е безспорен лидер и по инвестиционна активност с най-много предприятия спрямо населението - 93 на 1000 души, при средно 61 на 1000 за страната. Привлечените преки чуждестранни инвестиции също са значително над средното за страната и достигат 9626 евро на човек.

“Добрите показатели за икономическото развитие се проявяват и в благоприятната демографска картина спрямо страната и високата заетост - 74,4%”, заяви изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции д-р Мария Христова.

По данни на Института за пазарна икономика наетите в града получават с 37% по-високи доходи от средното за страната и средната работна заплата в столицата достига 2373 лв.

“В последните години София обръща икономиката си към сектори с по-висока добавена стойност.

Бързият темп на развитие се диктува от преработващата промишленост и информационните технологии”, каза д-р Христова.

Област, в която градът бележи развитие в последните години, е роботиката и автоматизацията и София концентрира огромната част от компаниите. Според картографиране на сектора, изготвено от PARA, 100% от включените мултинационални компании са с операции в София, както и над 75% от българските компании.

Основната дейност на Инвест София е подкрепата за предприемачи, стартъпи, чужди инвеститори на принципа на “едно гише”. Приоритет са ключови индустрии като информационни технологии, бизнес услуги, високоефективни производства, биотехнологии, аерокосмически технологии, търговия, развитие на градската среда, туризъм, смарт сити, креативни индустрии.

След започналото възстановяване от пандемията в София установиха операции редица чужди фирми, а други решиха да разширят дейността си. Visteon откри новата си високотехнологична лаборатория за изпитване на автомобилни технологии и затвърди ролята на развойния си център у нас на ключово звено в Eвpoпa. Швeдcката компания зa индycтpиaлни кoмпoнeнти АQ Grоuр разшири дейността си и инвестира 5 млн. евро в закупуването на 22 000 кв. м за фабрика за кopпycи oт лaмapинa и eлeктpичecкa интeгpaция нa гoлeми aкyмyлaтopни cиcтeми зa cъxpaнeниe нa eнepгия.

Бeлгийcкият лидep в пpoизвoдcтвoтo на микрочипове Меlе oткpи виcoкoтexнoлoгичнa cгpaдa за 75 млн. евро. Към cъщecтвyвaщaтa cгpaдa ca дoбaвeни нoви 15 000 кв. м офиси, зони за научноизследователска и paзвoйнa дейност, производствена част с 450 машини и cклaдoвa бaзa.

Гръцко-испанската Etem Gestamp обяви инвестиция от над 60 млн. евро в построяването на сграда, внедряването на нови технологии и автоматизирано вътрешно логистично решение към производственото си звено в София. Тя произвежда алуминиеви елементи и профили за автомобилната индустрия и доставя продукция за BMW, Jaguar, Land Rover, Audi, Porsche, VW и Daimler. Немският производител на компоненти за автоматизация Festo също обяви нова инвестиция. С 20 млн. лв. фирмата иска да разшири базата и да направи звеното у нас

втория най-голям център, след този в централата си в Германия

Сред новите компании е базираната в Ню Йорк R3 за блокчейн решения и финансови технологии, която обяви откриването на цeнтъp за научна и развойна дейност в София - първи в страна от континенталната част на Европа. Шведският производител на медицински изделия и оборудване SHL Healthcare AB също избра София, за да построи първото си производствено съоръжение в Европа. Базата е на площ 5000 кв. м.

Френската Atos отвори нов глобален оперативен център за сигурност в София за да обслужва компании от цял свят, като им предоставя бързо идентифициране и ограничаване на въздействието на инциденти със сигурността. Atos e сред компаниите, на които Инвест София вече връчи зелена карта за бърз процес на реализиране на инвестицията.

Друга голяма компания, с която агенцията работи, е индийcкият лидер в изнесените услуги Таtа Соnѕultаnсу Ѕеrvісеѕ, която обяви основаването на център за споделени услуги. Инвеститорът е чacт oт мyлтинaциoнaлния конгломерат Таtа Grоuр, собственик нa aвтoмoбилнитe марки Jаguаr и Lаnd Rоvеr.

 Нова платформа помага на бизнеса с безплатни консултации

Нова платформа на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции помага на бизнеса в София с безплатни консултации. Новият инструмент за подкрепа Sofia IS (Sofia Investment Support) е създаден съвместно с бизнеса.

Платформата предоставя пълен спектър от безплатни консултации към нови инвеститори. В нея активно участват 13 компании.

Главният изпълнителен директор на СОАПИ д-р Мария Христова подписва меморандум за сътрудничество с компанията за управление на човешки ресурси CTeam Bulgaria . Тя е поредният сътрудник в партньорската мрежа по инициативата Sofia IS.
Главният изпълнителен директор на СОАПИ д-р Мария Христова подписва меморандум за сътрудничество с компанията за управление на човешки ресурси CTeam Bulgaria . Тя е поредният сътрудник в партньорската мрежа по инициативата Sofia IS.

Sofia IS e първата у нас градска програма за партньорство между местната администрация и установени компании за предоставяне на интегрирано обслужване при инвеститорски запитвания. Обединението включва независими международни консултантски компании, чиято експертиза покрива всички необходими начални дейности при проучване на средата и възможностите на София като място за следваща инвестиция. Екипите на тези компании са с експертиза в бизнес анализа; финансово и юридическо консултиране; пазар на труда и човешки капитал; офис, търговски и индустриални недвижими имоти; административни облекчения, коуоркинг пространства и много други.

Общото портфолио на партньорите е от над 80 компании - местни и международни от всички сектори на икономиката, потърсили опита им при стартиране или разширяване на дейността им.