Ако кметът иска пари за улица, да подпише декларация, че ВиК под нея са сменени, каза председателят на на НСОРБ и кмет на Велико Търново

- Господин Панов, стана ясно, че ще се прави нов списък за проектите на общините. Кой по ред ще е той?

- Средствата по проектите за общинска инфраструктура са гарантирани в бюджета на МРРБ. До вторник ще бъдат прецизирани подадените от общините проекти за ремонт и възстановяване на пътища и ВиК, като в рамките на договорените 418 млн. лв. ще бъдат допуснати и проекти за ремонт на улици. За това се договорихме с МРРБ.

Съгласуваният между НСОРБ и регионалното министерство пакет от критерии за оценка на проектите и механизмът за финансиране ще бъдат направени и министър Шишков ще ги внесе в Министерския съвет с искане за промяна на приетото решение от 1 август.

- Каква част от средствата могат да бъдат усвоени до края на годината?

- 50% от средствата по проектите на общините ще бъдат отпуснати, но вече МРРБ ще ги проверява. В най-кратки срокове общините трябва да потвърдят заявените за финансиране обекти, като представят всички необходими документи. Най-важното е да имат влязло в сила разрешение за строеж и декларация за експлоатационна годност на подземната инфраструктура, когато става дума за улици и пътища в урбанизирани територии. Ако кметът иска пари за улици, трябва да подпише декларация, че канализацията и ВиК са сменени.

- Чуха ли в министерството предложенията на НСОРБ?

- Предложенията ни бяха възприети от ръководството на регионалното министерство. Те включват определяне на максимален размер на средствата, които може да получи една община. Тази горна граница ще варира според броя на жителите. Подобен показател имаше и в предходните критерии.

Сдружението смята за разумно в рамките на тази година да бъдат финансирани само 50% от проектите, които са приоритетните, за да може средствата да бъдат разпределени между повече общини. В крайна сметка стигнахме до консенсус по тази програма през февруари и вече половин година тъпчем на едно и също място.

Постигнахме разбиране с предходния регионален министър и след това се появи списък, съвсем различен от този, уточнен с НСОРБ, без да са спазени критериите.

МРРБ също така подходи с разбиране към апела на кметовете на големите градове за финансиране да бъдат допуснати проекти за обновяване на улична мрежа, тъй като тяхното състояние продължава да бъде сериозно предизвикателство пред местната власт и гражданите.

- А как ще бъдат индексирани договорите за строителство след промяната на Закона за обществените поръчки?

- Министър Иван Шишков увери по време на работната среща, че до 10 дни ще бъде утвърдена методика за индексацията на договорите в строителството, тъй като проектът е бил разработен преди влизане в сила на промените на закона и е необходимо всички елементи на методиката да бъдат отново прецизирани от експертите. Разчитаме на експедитивност.