Явно законът не е лош, а правосъдието

ни отбеляза положителна точка

Невероятно е – Андре Токев, най-известният от уважаваната професия, да влезе в затвора!

Е, има и лошо стечение на обстоятелствата – предходна условна присъда с неизтекъл изпитателен срок, очевидно и заснето нарушение. Влизането в затвора при това положение по закон е неизбежно. За повторно шофиране след употреба на алкохол наказанието е от 1 до 5 години затвор.

При тази ситуация

споразумението

беше

оптималното

юридическо

решение,

даващо възможност за най-къс срок лишаване от свобода. Със споразумението може да се определи наказание под най-ниския предел и без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Именно поради тази причина чрез одобрено от съда споразумение Андре Токев е осъден на 7 месеца затвор, а също и на глоба от 450 лева, разноски от 550 лева и отнемане на книжката му за година и половина.

Към 7-те месеца обаче се добавя и предишната условна присъда на Токев от 3 месеца затвор, която сега също трябва да бъде изтърпяна ефективно, тъй като изпитателният срок по първата присъда не е изтекъл. Така общото му наказание става 10 месеца.

Но Андре Токев

ще остане зад

решетките

най-много

9 месеца,

тъй като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. А Токев престоя 2 месеца под домашен арест. Изцяло ще му бъдат приспаднати и 3-те дни, докато беше задържан след извършване на нарушението.

Андре Токев може да бъде освободен предсрочно при добро поведение, ако е изтърпял поне половината от присъдата си – т.е. след 4 месеца и половина. Той ще я изтърпява при първоначален общ режим - наказанието се изтърпява в затворническо общежитие от открит тип. Лишените от свобода там се поставят при смекчен надзор и могат да работят извън района на общежитието без охрана. Те провеждат свиждания без заграждения с възможност за свободен достъп до посетителите. Ползват медицинска помощ в лечебните заведения извън местата за лишаване от свобода, включително стационарно лечение без охрана. Могат да присъстват на културни, спортни, религиозни и други мероприятия, провеждани в населеното място по местонахождение на общежитието. Могат да бъдат включвани в курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификацията заедно със свободните граждани.

Законът постановява осъденият да изтърпява наказанието най-близо до постоянния си адрес. Това прави Казичене вероятно място за изпълнение на наказанието.

Всеки човек има трудни моменти в живота. Не всеки е в състояние да се контролира след употреба на повече алкохол. Но в тези случаи основното е да се потърси психотерапевтична помощ, за да се предотвратят подобни случаи за в бъдеще. И най-доброто време за това е по време на наказанието лишаване от свобода,

където терапията

е неизбежна

Защото възможната наказателна отговорност при определен тип хора, употребили алкохол, не е възпиращият фактор.

Естествено, не бива да се толерира шофирането след голяма доза алкохол, защото могат да бъдат наранени или даже убити хора. Но това е възможност при всяко едно нарушение, включително и при превишена скорост.

Законът ни не е лош. А това, че се прилага, и известен човек може да влезе в затвора, е положителна точка за правната ни система. И не толкова срокът на лишаването е важен, а неизбежността на наказанието, наложено при спазване на закона. Извън това Андре Токев е изключителен професионалист. Още преди двайсетина години - когато беше главен готвач в “Хилтън”, специално ходехме да се наслаждаваме на изключителните му изяви.

Поне за мен готвачът е най-уважаваната професия. Съзидателна, доставяща изключително удоволствие, изискваща въображение, усет и майсторство. Едно невъобразимо съчетание от изкуство, психология и химия. Тежко е, когато човек има такъв проблем, но както Андре Токев правилно отбеляза – благодарен е на господ, че нищо фатално не се е случило. Изпитанието е и предизвикателство – при по-специфични условия на изпълнението на наказанието могат да се открият нови изкусителни съчетания на вкусното.