Очакваме, че политиците няма да се занимават с лични вендети

и война между институциите

Четете тук цялото интервю на главния прокурор пред "24 часа"

- Г-н главен прокурор, лидерът на “Продължаваме промяната” и евентуален бъдещ премиер Кирил Петков лично ви призова да подадете оставка в края на разговорите за сектор “Правосъдие” преди седмица. Ще го направите ли?

- Когато български политици искат оставката на главния прокурор, означава само едно, че прокуратурата си върши работата, и то я върши добре. Щеше да е притеснително, ако политиците ме хвалеха, а не ми искаха оставката. Смисълът на разделението на властите е съдебната, и в частност прокуратурата, да нямат нищо общо с другите власти, с политиците извън законово регламентираните правомощия.

За съжаление, явно трябва да извървим още дълъг път преди да станем истинска, европейска, правова държава, защото там, когато прокуратурата разследва канцлери, те си подават оставките. А тук е възможно да нарушиш конституцията и евентуално да станеш канцлер

И да смяташ,

че си напълно

недосегаем,

като законите

важат за

обикновените

граждани,

но не и за теб. И че сте каста богоизбрани като в Древния Рим, което явно е техният идеал.

Трябва да е ясно, че прокуратурата ще продължи стриктно да спазва законите и конституцията на страната и ще се старае България да е правова държава, част от европейското семейство, а не Древния Рим за шепа богоизбрани.

Ще се стараем както и досега да работим само и единствено в интерес на българските граждани и срещу тези, които засягат и накърняват техните законно гарантирани интереси.

- Очевидно няма да подадете оставка, но правосъдният министър вече даде заявка, че ще внесе ново искане за вашето отстраняване, обмислят се законови промени за смяна на ВСС и избор на нов, който да ви отстрани от поста. Какво ще предприемете?

- Забравихте и промяната на конституцията. Ще кажа принципно - противоречи на базовите европейски стандарти да се правят конституционни и законови промени “за” или “против” една институция или “за” или “против” отделна личност.

За мен е странно как, от една страна, се говори за върховенство на закона, а от друга - се пропагандират идеи, които са в явно нарушение на задължителната практика на Конституционния съд, задължителна за всички български граждани, както и на основополагащи конституционни и правни принципи.

Разбира се, прокуратурата като част от правоохранителната система, в която влизат съдът, МВР, службите за сигурност, защото прокуратурата не разкрива престъпления, а ги разкрива МВР, и сигнализира прокуратурата, като част от тази система,

съзнаваме,

че дължим

още много на

българските

граждани

и те очакват много от нас. Затова сме готови да участваме в дискусии за промени и реформи, но такива, които са в интерес на българското общество и при спазване на ангажиментите, които сме поели като държава пред Европейския съюз.

Очакваме, че българските институции, българските политици ще проявят отговорност и няма да се занимават с междуинституционални войни или лични вендети, а ще работят заедно с всички институции за решаване на реалните проблеми на българските граждани.

А тези реални проблеми са възраждащата се организирана престъпност от нива отпреди 2006 г., възстановяването на типове и видове престъпност, които бяхме забравили - телефонните измами, битовата престъпност в малките населени места, кражбите на моторни превозни средства, домовите кражби и още много.

Поне прокуратурата е твърдо решена да продължи да работи в тази насока, само и единствено в интерес на гражданите и да взаимодейства с всички институции в рамките на законовите си правомощия.

- Значи ще ви виждаме и в 47-ото НС, когато се обсъждат законопроекти, свързани със съдебната власт?

- Нямам проблем да се явя. Винаги съм проявявал уважение към Народното събрание, което е висш законодателен орган и е висш орган в една парламентарна република.

Въпрос на уважение е да се явя и да отговоря на въпросите или да участвам в дискусии, които са в интерес на българското общество и българските граждани. Това е уважение към държавата, към държавността.

От другата страна

очаквам същото.

Да има уважение

не само към своята институция, но към всички в държавата. Така показваме, че сме европейска, правова държава, показваме принципи като върховенство на правото и разделение на властите.

- В кабинета ви има много картини, но една от тях е по-голяма от другите. Кой е човекът, изобразен на нея?

- Аз съм от поколението, което не учеше част от историята ни. Знаем много за герои от Русия, които са участвали в нашето освобождение, които са били приятели на България. Това е един друг приятел на България, за когото много малко хора знаят - 28-ият президент на САЩ Удроу Уилсън. През 1919 г. на Парижката мирна конференция той защитава България и помага в голяма степен да не бъде разделена между Сърбия, Гърция и Румъния.

И защитава оставането в нашите територии на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско, за нещастие, това не се случва. Но в крайна сметка България не е разделена по начина, който описах. Разбира се, той е запознат с нашата история и нашите реалности от един американски журналист, казва се Алберт Сониксен, който е участвал и е бил с македонските чети на ВМРО.

Този човек (Удроу Уилсън - б.р.) е приятел на България и аз се радвам, че Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите организираха една инициатива и успяха да издигнат негов паметник на едно много хубаво място, в градинката до ЦУМ. Освен това той е нобелов лауреат и произнася една своя реч, с която предлага създаването на Обществото на народите, предшественик на ООН.

И се надявам все повече български граждани да познаваме всички свои приятели. С този паметник, който колегите изградиха заедно с инициативен комитет, показваме, че българите познават своята история и уважаваме приятелите си, всичките си приятели.