Имам надежди за по-здрава и успешна година, казва кметът на града

- Г-н Димитров, по какви проекти се работи в общината? Въпреки кризата се усеща голяма активност на местната администрация.

- Много са проектите, по които се работи в Несебър. Един от тях е
цялостното
облагородяване
на северния скат
в Стария град. Дейностите по него започнаха преди няколко години, като част от обектите - детски и спортни площадки, вече са завършени и функционират. В момента изграждаме обществени тоалетни, павилиони и кафене - които ще обслужват целия район.

Предстои съгласуване на проекта за трафопост в Министерството на културата и да довършим водните огледала и атракции, които да оформят цялостната визия на северния скат. Финален акцент в облагородената визия ще е залесяването с подходящи растения.

Друг проект, по който се работи, е модернизацията на рибарското пристанище. Към настоящия момент се довършват строително-монтажните дейности по съществуващата буна и се изработват морските съоръжения.
“Черноморски
археологически,
исторически и
културен портал
(ARHICUP)” е друг проект, който общината изпълнява в партньорство с Музея за национална история и археология в Констанца, Румъния, и Националния исторически музей на Молдова.

Общата цел е да се промотира археологическият, историческият и културният туризъм в Черноморския регион. По линия на проекта сме в процес на закупуване на 7-местен автомобил с европейско финансиране.

Ще бъде закупено и специално 3D сканиращо оборудване и друга техника, с които ще се дигитализират културни ценности в триизмерен формат. Чрез интернет портал те ще бъдат достъпни за по-широка аудитория.

Възобновена е работата и по изграждане на стадиона в Свети Влас – проект, при който имаше известно забавяне във времето по независещи от нас причини. В момента има нов изпълнител на обекта и дейността продължава. Към края са строителните дейности по реконструкцията и разширението на ДГ “Слънце” в Слънчев бряг.

Процесът е свързан с устойчивата тенденция за увеличаване на населението в общината. Искам да отбележа, че днес, точно на 6 декември, тази
детска
градина чества
50-годишен
юбилей
Тя е от първите, построени на наша територия. За нея и останалите общински заведения изпълняваме социалния ангажимент грижата за децата да е на най-високо ниво.

Поздравявам целия колектив на образователното заведение за всеотдайността, търпението и любовта, с които изпълняват своята отговорна професия.

Още една социална институция на наша територия отбелязва през декември своя празник - Домашният социален патронаж, който чества 35 г. От създаването си досега потребителите са се увеличили многократно, като са обхванати възрастни хора и хора с увреждания от почти всички съставни селища, а базата е претърпяла няколко етапа на модернизация.

В този празничен ден искам да благодаря на всички работещи в Домашния социален патронаж за трудолюбието, търпението, човечността и отношението към всички потребители на услугата.

- Какви са новите идеи, които ще реализирате

- Община Несебър кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” за изпълнението на проект “Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей”.

По него ще се обновяват пространствата на музея, помещаващ се в къщата на Москояни - една типична архитектура за Черноморието от късния период на Възраждането, и ще се създаде постоянна изложба с иновативни средства. Ще се подобрят и разширят експозиционните пространства на музея чрез обновяване на помещения, позволяващи развитието на допълнителни услуги и културни продукти.
Ще бъде
доставено и
специализирано
оборудване
и други елементи, които ще способстват за привличане на нова публика чрез въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат с помощта на аудио, видео, виртуална реалност и други способи.

В резултат на изпълнение на проекта ще бъде създадена и изложена по нов начин постоянна етнографска експозиция.

Община Несебър е разработила и цялостна концепция за благоустрояване на северния скат в Новия град. Част от нея е “Създаване на нова туристическа атракция в Несебър – Скейтпарк”, който предложихме за финансиране по мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” в Местната инициативна рибарска група “Несебър - Месемврия”.
Скейтпаркът ще
е и съвременно
съоръжение,
удовлетворяващо нуждите на младото поколение, а зоната, в която ще бъде разположен, е предвидена за благоустрояване със спортни съоръжения с рекреационни функции.

По линия на приоритетната ни политика в областта на образователната инфраструктура сме подготвили проект за “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ “Любен Каравелов” – корпус Несебър – стар град”. Предвижда се учебната сграда да бъде цялостно обновена.

По програма “Опазване на околната среда и климатични промени” кандидатствахме за финансиране на проекта “Черноморска електромобилност”. По него работим в партньорство с общините Дългопол, Каварна, Бяла, Долни чифлик, Приморско, сдружение АБЧО, NCE Smart Energy Markets, Норвегия. По този проект сме предвидили да закупим електроавтомобил и зарядна станция.

- Как Несебър посреща Никулден?

- Никулден е един от най-важните празници в Несебър и ние се отнасяме с особена почит към деня на Свети Никола. Традиционно 6 декември започва с литургия в храм “Успение Богородично”. По-късно на пл. “Месамбрия” ще се раздава рибен курбан.

- За вашия град датата 9 декември е емблематична - преди 37 г. влиза в листата на ЮНЕСКО. Как ще я отбележите?

- През последните години наложихме традицията да палим коледните светлини на 9 декември. Организирали сме и съпътстващи събития, които да създадат истинска празничност на деня. Заради настоящата обстановка в страната ни отбелязването на датата няма да е толкова мащабно.

Предвидили сме елхата на пл. “Жулиета Шишманова” да заблести в 18 часа, а кратък концерт да допълни празничното настроение. На 9 декември ще открием в Артиум център и изложбата “Българската подводна археология - 100 години подводни археологически открития в България – Несебър зад морската завеса”.

- Идват празници, с какви очаквания и надежди сте?

- Рождество е един от най-важните християнски празници. Свързваме го с човечността,
милосърдието и
чудесата, които
всички очакваме
Коледа е празник, който всеки трябва да посрещне, обграден от топлина и обич.

На това е посветен и базарът, който общината и читалище “Яна Лъскова” организират.

Събраните пари от продажбата на разнични артикули ще се предоставят на БЧК, за да бъдат в помощ на най-нуждаещите се. Този базар е една от инициативите, които се организират с общинска подкрепа. Всяка година от ОДК правят благотворителна кампания за деца и младежи в неравностойно положение.

Моите надежди и очаквания са за по-здрава и успешна Нова година. Благодарен съм за изминалата и съм признателен за подкрепата от моите съграждани, с които заедно реализираме поставените цели и работим за просперитета на нашата община.