Използваме последните топли седмици и с топъл асфалт се правят кръпки, за да може през зимата да се налага по-малко да работим със студен асфалт. 55 000 кв. м тротоари сме направили през тази година, което е малко повече от изпълнените през 2020 г. и около 250 000 кв. м сме ремонтирали по пътните платна. В това число не влизат ремонтите, които се възлагат от районните кметове. Тази година бюджетът за текущи пътни ремонти е 50 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са предоставени директно на районните администрации. Това съобщи зам.-кметът по обществено строителство на столицата инж. Ангел Джоргов, който провери текущия ремонт на бул. „Климент Охридски“.

София е разделена на 7 зони. В целия град работят 24 екипа. Текущите ремонти имат 2 години гаранция. В този период, ако има проблеми, фирмите са длъжни да ги отстранят за своя сметка. 

Ще направим всичко възможно средствата за текущи ремонти за 2022 г. да останат в същия размер, а ако е възможно и да се увеличат, уточни инж. Джоргов.