Софийският градски съд отложи всички дела от утре, 27 октомври до 5 ноември включително, съобщиха от съда. Причината е усложнената обстановка със заразата, пише в заповедта, подписана от шефа на съда Алексей Трифонов.

Изключение ще се прави само за следните случаи:

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

4. дела по несъстоятелност;

5. дела по Закона за защита от домашното насилие;

6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

7. дела за осиновяване на дете;

8. други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Заповедта на Алексей Трифонов вижте тук.

Съдия Алексей Трифонов
Съдия Алексей Трифонов