Ръстът е близо 20% и ще се запази още поне няколко години

През първото полугодие на 2021 г. строителството в България има ръст от 19,4% и е направило 8,008 млрд. лв. Това се твърди в анализ на Камарата на строителите в България, разгледан на заседание на управителния ѝ съвет месец преди професионалния празник 26 октомври, Димитровден.

Строителството на практика почти се изравнява с цялата индустрия, която по данни на НСИ за първото полугодие е произвела продукция за 13,4 млрд. лв. Темповете на строителство тази година са такива, че ако тенденцията продължи до края на годината, строителството вероятно

ще осигури

около и над

10% от брутния

вътрешен

продукт

на страната. Обикновено то осигурява около 8% от БВП.

От анализа се вижда, че 4,505 млрд. лв. от произведената продукция се дължи на сградното строителство - жилища, административни и промишлени сгради. То отбелязва 15,4% ръст на годишна база.

Строителството на инфраструктура има принос с 3,503 млрд. лв., но ръстът му в сравнение с миналата година е доста по-голям - 24,9%. Обяснението е, че сега сме в края на бюджетния период по оперативните програми, а в такива години у нас винаги се е работило по-усилено. В момента например се изпълняват с пълна пара обектите на ВиК инфраструктурата.

Най-вероятно тенденцията на ръст в строителството

ще се запази,

и то не само тази година, а и през следващите две-три, защото през първото полугодие нарастват разрешителните за нови строежи, показва анализът. Броят на разрешителните за нови сгради нараства с 23,8% в сравнение с година по-рано, а на площта им - с 28,8%.

Броят на жилищата, които ще излязат през следващите 2-3 години на пазара, нараства с 52,9%. Само броят на разрешителните за нови административни сгради нараства съвсем скромно - само с 1,9% на годишна база.

Липсват данни за издадените разрешителни за инфраструктура, но обикновено годината, в която приключва оперативна програма и следващите две, са доста усилни за строителството на пътища, водни обекти и други съоръжения. Показателно е например, че обявените обществени поръчки в сектор “Строителство”, които обикновено са свързани с инфраструктура, се увеличават през първото полугодие с 29,5% като брой и с 16,9% като стойност.

Започнатото вече през първото полугодие строителство, което трябва да приключи тази и през следващата година или две, също не е малко. Става дума за общо 2988 сгради в цялата страна,

1826 от които

са жилищни

Общият ръст на сградите в сравнение с година по-рано е 22,3%, а само на жилищните - 31,9%.

Към момента 5,6% от всички работещи в страната са заети в строителството. Става дума за 129 700 от общо 2 305 400 човека. Ръстът на наетите в бранша е 2,8% за последните 12 месеца.

Средната заплата в строителството в момента е 1117 лв. и се е вдигнала със 134 лв., или с 13,6% от миналата година насам. Тя е горе-долу по средата на таблицата със средните възнаграждения по браншове и малко по-ниска от средната за страната, която е 1494 лв.