“Евролийз груп”, част от “Еврохолд”, иска да придобие изцяло свой конкурент на пазара на лизингови сделки с автомобили - “Мого България”. Уведомление за сделката е постъпило в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и се очаква нейното разрешение.

“Евролийз груп” иска да осъществи концентрация чрез придобиване на пряк едноличен контрол върху всички 600 хил. акции на “Мого България”. След като бъде придобита, компанията ще се оттегли от пазара на финансови услуги у нас.

Фирмата предоставя основно две услуги - лизинг за коли и бързи кредити до 20 хил. лв., обезпечени с автомобил. И за двете не се изисква трудов договор и превод на заплата, а финансирането е без значение от възрастта, марката и модела на превозното средство. На сайта на компанията са публикувани и обяви за продажба на коли.

Купувачът “Евролийз груп” пък е част от “Еврохолд” - фирмата, която придоби бизнеса на ЧЕЗ в България. Групата контролира дъщерни дружества, които оперират на пазара на лизингови сделки с моторни превозни средства. Географският пазар е почти изцяло съсредоточен в България. Има много малък пазарен дял в Северна Македония.

Предлаганите услуги са придобиване на нов автомобил на изплащане, замяна на настояща кола с нова или малко употребявана, закупуване на автомобил с проверена история и избор на лек автомобил или специализирано транспортно средство за бизнес нужди.

В групата влизат и “Амиго лизинг”, която се специализира в лизинга на употребявани автомобили, автодилърът “Аутоплаза”, “Евролийз рент-а-кар”, която предлага краткосрочен и дългосрочен наем на коли, както и SIMPL за дългосрочен наем на нови коли с пълно обслужване и личен асистент.

За 2019 г. печалбата на групата е била в размер на 216 хил. лв., като бележи значителен спад спрямо предходната година, когато е 1,088 млн. лв.

Миналата година компанията е пуснала на борсата 6 хил. корпоративни облигации, всяка на стойност по 1000 лв. От проспекта са видни още неодитирани междинни финансови резултати на групата за 2020 г., според които тя е на загуба от 220 хил. лв.