Това е най-голямата детска градина не само в София, но и в България, в която има 20 групи. Благодаря на директора на детската градина, който с голям ентусиазъм се включи в проекта. Промяната се прави от хората. Говорим за две иновативни решения. Стилът ни е такъв първо правим пилотен проект, за да видим ефектът. Работим заедно със стартиращи иновативни компании. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която заедно със заместника си по дигитализация провери изпълнението на проект за въвеждане на система от иновативни решения за производство на зелена енергия и умни комунални услуги в детска градина „Сърничка“ в "Младост 4".

Проектът включва два етапа: производство на зелена енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг. Идеята е детските градини да произвеждат сами екологично чиста енергия от слънцето за задоволяване на собствените си нужди и да контролират разходите си за електроенергия и вода дистанционно. За целта на покрива на детската градина се монтират соларни панели, а инвестицията само от спестена енергия, ще се върне за по-малко от 8 г. Освен това така се петстя 11 тона вредни емисии и 13 квтч енергия. В занималните пък е монтирана и станция за оценка на качеството на въздуха в затворени помещения. Тя представлява електронно канарче, което си сменя настроенията според качеството на въздуха в помещенията. Устройството има индикатор за относителната влажност на въздуха, за въглероден диоксид, за финни прахови частици и за обобщено качество на въздуха. Канарчето ще помага на учителите и помощник-възпитателите като им подава информация за състоянието на въздуха в занималните и за изграждането на отношение към околната среда на децата. То започва да пиука, когато трябва да бъде отворен прозорец, за да влезе свеж въздух или да се пусне климатик, за да се промени температурата. Идеята на общината е впоследствие този проект да бъде внедрен във всички детски заведения в столицата. Такова устройство ще бъде монтирано във всички помещения на детската градина, а след 6 месеца се очаква да се натрупат достатъчно данни, за да се прецени ефективността му.

"Решихме, че тази година Столичната община ще инвестира в иновативни проекти, които да подобряват градската среда. Както един инвестиционен фонд инвестира в различни компании с цел те да се развиват и търсят и капиталова възвращаемост, общината ползва този модел, но вместо възвращаемост търси висок обществен ефект. Знаете, че европейските фондове вече ще финансират само проекти, които са пряко свързани с резултати. Затова е важно да имаме тези пилотни фази, които генерират данни и показват реален ефект от тези иновации, за да може след това да се борим за финансиране", обясни Керезов.

Възможностите по плана за устойчивост са много големи. Днес стартира работа новият парламент. Надявам се, той да излъчи работещо правителство, което има амбицията да защити бързо възможностите на България и на градовете да се възползват от тези средства, които са насочени към зелена енергия и производство на енергия на мястото, на което се консумира. Такъв е и този проект, това е целта на соларната система тук. До момента имаме монтирани соларни панели на 19 детски градини и 2 училища, а в 7 сгради - термопомпи, които също произвеждат енергия. Спестените средства остават за детските градини и училищата, които ги инвестират в други дейности. Това са комплексни проекти, които имат голям ефект - за възпитанието на децата и за борбата с климатичните промени. Тук говорим не само за проблема с качеството на въздуха, обръщаме се навътре към помещенията, в които са децата, обясни Фандъкова.

Инициативата на Столичната община "Пясъчник за иновации" е много важна, защото с малко усилия можем да постигнем по-високо качество на живот. Това е един универсален подход, с който общините в развитите държави решават своите проблеми. Надяваме се, че София ще бъде добър пример за останалите общини. В България има компании, които решават глобални проблеми и те са на световно ниво, защо да не ги използваме за търсене на общински решения, каза Недялко Дервенков, председател на Българската стартъп асоциация, която представлява над 500 технологични компании.