Ще ги използва, за да обезщети собственици на градинки между блоковете и да опази зелените площи

Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и шефът на комисията по общинска икономика Николай Стойнев внасят предложение, което ще бъде разгледано на сесията утре, за придобиване на терени държавна собственост на територията на бившата научно-производствена зона „Изток“ в район "Младост".

Това решение ще даде старт на процедура по безвъзмездно предоставяне на имоти от държавата към общината, които ще послужат за задоволяване на нуждите на града и ще създадат възможност за планиране и реализиране на редица мероприятия за подобряване образователната, здравната, културната и спортната инфраструктура в района. Тази процедура изисква технологично време и съгласие от държавата, но ще доведе до качествени промени във възможностите за градско планиране.

Целта на общината е намиране на начини за рационалното използване на наличната земя в урбанизираните територии, както и използване на съществуващата инфраструктура и градски транспорт по такъв начин, че да се сведе до минимум консумацията на нови територии и енергия, като същевременно се намалят трайно паразитните пътувания в града, респективно – емисиите на въглероден диоксид, става ясно от доклада.

Територията на бившата НПЗ „Изток“ с огромния си потенциал от компактни терени - близо 280 000 кв. м с отпаднала необходимост – държавна собственост ще може да реши едновременно няколко важни проблема. Първо, да предложи модели и да даде конкретна възможност за решаване на проблеми, възникнали в жилищните комплекси вследствие на проведената реституция. Освен това част от терените могат да бъдат предвидени за обекти на социалната инфраструктура за бъдещите обитатели и да подобрят качеството на живот в района.

„Проблемът с отчуждаването на огромен брой терени на територията на Столичната община може да бъде решен само с помощта на държавата – или с финансова подкрепа, или чрез безвъзмездно прехвърляне на имоти с отпаднала необходимост. Частните парцели в зелени зони и междублокови пространства, които са с право на застрояване, трябва да бъдат върнати на гражданите чрез откупуване или чрез обезщетяване. Ако получим тези терени от държавата можем да решим десетки подобни случаи. Надявам се конкретните министерства, в чиито патримониум се намират, да проявят загриженост и политическа отговорност към столичния град“, заяви председателят на СОС Елен Герджиков.

Зоната на НПЗ „Изток“ е предмет на инвестиционна активност, както в предходния пик на строителството в София в периода 2005 - 2009 г., така и в момента. Тя ще стане още по-атрактивна след пускането на разширението на трети метродиаметър през "Слатина" до бул. "Цариградско шосе".

Съгласно данните в ГРАО от 2020 г. адресно регистрираните жители в зоната са 3333. Прогнозата на експертите, обаче е, че към 2030 г. живеещите в района ще са около 8000, а работещите в офис и търговски сгради - над 60 000.