"Здравейте, скъпи студенти и участници! Благодарим още веднъж на всички, които взеха участие в конкурса тази година. Консултативния съвет на фондацията проведе своето гласуване и избра победителите в категория ,,Студенти", пишат във фейсбук страницата на фондация "Димитър Цонев". Допълват още:

След детайлно обсъждане на всички клипове, две от видеата заслужиха приз, но нито едно не беше оценено от Консултативния съвет като достатъчно добро, за да бъде класирано на първо място. Затова тази година първа награда в категория ,,Студенти" няма да бъде връчвана.

Имената на победителите при студентите са: на трето място се класира Десислава Славова, изучаваща специалност: ,,Медии и журналистика", 3-ти курс в Университет за национално и световно стопанство,на второ място Рослана Цветанова, студентка по журналистика във Виена.

Бихме искали да благодарим на всички, които ни съдействаха за промотирането на конкурса и тази година:

Факултетът по журналистика и масова комуникация към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Катедра "Медии и обществени комуникации" към УНСС

Междууниверситетският център за развитие на кариерата към УНСС

Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" към Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Студентският център за кариера и развитие в Бургаския свободен университет

И всички останали университети, със специалност "Журналистика", които ни съдействаха за разпространението на конкурса сред студентите. Без вашата помощ и подкрепа, както и вярата във вашите студенти, че ще се представят добре, нямаше да го има този конкурс вече четвърта поредна година!

До нови срещи!